Design a site like this with WordPress.com
Začnite

O Rotaractu

Začetki Rotaracta segajo v leto 1968, ko je bil prvič odobren kot uradni program rotarijskih klubov. V nekaj desetletjih je zrastel v eno največjih organizacij za mlade, z več kot 10.000 klubi in 200.000 člani po vsem svetu. Klubi Rotaract so del globalnega prizadevanja, da bi na svetu zavladala mir in mednarodno razumevanje. To prizadevanje se začne na ravni skupnosti, vendar njegov domet ne pozna meja.

This image has an empty alt attribute; its file name is rotaract_rgb-en.png

Rotaractovci imajo dostop do številnih virov Rotary International (RI) in Fundacije Rotary (The Rotary Foundation). Rotary International zagotavlja administrativno podporo, ki klubom Rotaract pomaga k uspehu. Tako kot rotarijci, se tudi člani Rotaract klubov držimo načela štirih rotarijskih vprašanj:

  • Ali je res?
  • Ali je pošteno do vseh?
  • Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
  • Ali bo v dobrobit vsem udeležencem?

Cilji Rotaracta so zagovarjati strpnost in dobro voljo, poudarjati spoštovanje pravic, promovirati etična načela, zagotavljati priložnost za osebne in skupinske dejavnosti za delo v korist skupnosti ter nuditi pomoč ogroženim članom v družbi. Hkrati pa želi svojim članom ponuditi profesionalni razvoj in možnost za razvijanje vodstvenih sposobnosti.

%d bloggers like this: